پیام خور

وبلاگ خبری و مذهبی شهرستان خوروبیابانک

 

برای ورود به سامانه ثبت نام سهام عدالت ویژه کارگران فصلی و ساختمانی کلیک کنید.

قبل از تکميل فرم ثبت نام ، بندهای ذيل را کامل ودقيق مطالعه فرماييد.

راهنماي ثبت نام

 کارگران فصلی و ساختمانی عزيز :

1- مشمولان اين مرحله از واگذاري سهام عدالت عبارتند از :

الف : کارگران فصلي و افراد تحت تکفل آنان

- به موجب ماده 2 قانون کار، کارگر کسي است که به هر عنوان درمقابل دريافت حق السعي اعم از مزد ، حقوق ، سهم سود و ساير مزايا به درخواست کارفرما کار مي کند.

- کارگر فصلي کسي است که در فعاليت هاي فصلي به کار اشتغال داشته باشد.

- کار فصلي فعاليتي است که بنا به ماهيت خود در مقاطع مشخص و معيني از سال انجام مي شود.

ب : کارگران ساختماني و افراد تحت تکفل آنان .

- کارگر ساختماني براساس ماده 1 قانون بيمه هاي اجتماعي کارگران ساختماني مصوب سال 1386 مجلس شوراي اسلامي ، کارگر شاغل در کارهاي ساختماني اعم از ايجاد يا توسعه ساختمان ، تجديد بنا ، تعميرات اساسي و يا تخريب مربوطه به ساختمان را کارگر ساختماني مي گويند.

ج : حداکثر افراد مورد احتساب در يک خانوار براي توزيع سهام عدالت 5 نفر است و در صورتي که تعداد افراد خانواربيش از5 نفر باشد ، سهام تخصيصي بين همه اعضاي خانوار توزيع خواهد شد و ازاين بابت سهام اضافه اي تعلق نخواهد گرفت.

2- در صورتي که کارگران در مراحل قبل سهام عدالت دريافت نموده يا براساس آئين نامه نحوه واگذاري سهام ترجيحي مصوب 20/12/87 از مزاياي سهام ترجيحي برخوردار شده باشند ، امکان بهره مندي مجدد از مزاياي سهام عدالت را ندارند.

3- تکميل فرم الزاماً به منزله سهام دار شدن نيست.

4- مسئوليت صحت اطلاعات ارائه شده با متقاضي مي باشد.

5- از مراجعه حضوري و ارائه فرم ثبت نام اينترنتي به وزارت کار و امور اجتماعی و ادارات کل کار و امور اجتماعي استان ها به صورت دستي، خودداري شود.

6- پس از اتمام مراحل ثبت نام کد رهگيری را يادداشت نموده تا در مراحل پيگيری از آن استفاده نمائيد.  

7- ثبت نام صرفاً به صورت اينترنتی انجام می شود.

8- قبل از ورود به صفحه ثبت نام اينترنتی شناسنامه و کارت ملی خود و افراد تحت تکفل ، کدپستی محل سکونت خود وتاييديه دال برکارگرفصلی يا ساختمانی بودن را ، جهت اسکن وارسال ، درزمان ثبت نام ، به همراه داشته باشيد.

توجه : کارگران فصلی يا ساختمانی لازم است پس ازپرينت « فرم تاييديه کارگرفصلی يا ساختمانی بودن » مندرج درانتهای راهنماي ثبت نام، مدارک يا مستنداتی مبنی بر تاييد آن توسط دستگاه هايا تشکل های ذی ربط يا ساير اشخاص حقيقي و حقوقی در قسمت مربوط اسکن نمايند. 

تبصره 1: دارندگان کارت مهارت از سازمان آموزش فنی و حرفه ای ، می توانند به جای اسکن وارسال « فرم تاييديه کارگرفصلی يا ساختمانی » نسبت به اسکن وارسال کارت مهارت اقدام نمايند.

تبصره  2 : کارگران فصلی يا ساختمانی بيمه شده توسط سازمان تامين اجتماعی ، می توانند به جای اسکن وارسال « فرم تاييديه کارگرفصلی يا ساختمانی » کد شناسايی بيمه خودرا درفرم اينترنتی ثبت نام وارد نمايند.

9- اسکن وارسال الکترونيکی مدارک ذيل ، درانتهای  فرم ثبت نام الزامی است :

- کارت ملي پشت ورو .

- صفحه اول ودوم شناسنامه خود و افراد تحت تکفل ودرصورت داشتن توضيحات ، صفحه توضيحات .

- مدرکي دال بر کارگر فصلي يا ساختماني بودن ثبت نام کننده .

 

 


برچسب‌ها: ثبت نام سهام عدالت, سامانه ثبت نام سهام عدالت کارگران, سایت ثبت نام سهام عدالت کارگران فصلی, ثبت نام سهام عدالت کارگران ساختمانی, سامانه ثبت نام سهام عدالت ویژه کارگران فصلی و ساخت
+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۷ اسفند۱۳۸۹ساعت   توسط ابراهیم  |